Projektowanie wszelkich instalacji HVAC - wentylacja, CO, klimatyzacja, gaz, odciągi miejscowe itp.Chorzów - Oferta nr116402 - Oferteo.pl

Projektowanie wszelkich instalacji HVAC - wentylacja, CO, klimatyzacja, gaz, odciągi miejscowe itp.Cena do uzgodnienia

Wykonujemy projekty budowlane, wykonawcze, technologiczne, koncepcje techniczne w zakresie przemysłowych i bytowych instalacji i sieci sanitarnych tj.:
• wentylacyjnych,
• klimatyzacyjnych,
• wod-kan,
• cieplnych,
• gazowych,
• technologicznych,
• elektrycznych.
Specjalizujemy się w projektach instalacji energooszczędnych opartych na odnawialnych źródłach energii – OZE.
Projekty instalacji przemysłowych w szczególności:
• wentylacji,
• klimatyzacji (w tym precyzyjnej),
• odpylania,
• filtrowentylacji,
• odciągów miejscowych,
• ciepła technologicznego,
• chłodu technologicznego,
• instalacji pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX).

Oferujemy usługi wykonawcze
• dostawa i wykonawstwo instalacji HVAC i sanitarnych,
• dostawa i wykonawstwo instalacji przemysłowych w branży odpylania i HVAC,
• uzyskiwanie pozwolenia na budowę w imieniu Inwestora,
• kierowanie budową i robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji
• nadzór autorski nad realizacją prowadzonych projektów,
• nadzór inwestorski,
• prowadzenie uruchomienia, pomiarów i regulacji instalacji
• szeroko rozumiane doradztwo przy realizacji i eksploatacji instalacji przemysłowych, w tym instalacji pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX),
• szkolenia personelu w zakresie eksploatacji instalacji,
• opracowywanie i kompletowanie niezbędnej dokumentacji technicznej na potrzeby budowy i odbiorów instalacji (plany BIOZ, technologia robót, instrukcje eksploatacji i deklaracje zgodności, atesty materiałowe, instrukcje stanowiskowe, oceny zagrożenia wybuchem, oceny zgodności, protokoły pomiarowe i inne).


Oferujemy usługi nadzoru nad inwestycjami
• nadzór autorski nad realizacją prowadzonych projektów,
• nadzór inwestorski.

Zakres usług HVAC PLUS
• kompleksowe doradztwo w zakresie projektowania i realizacji instalacji przemysłowych pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (podlegających dyrektywom ATEX oraz dyrektywie maszynowej),
• opracowywanie oceny zagrożenia wybuchem dla instalacji głównie wentylacyjnych i instalacji odpylania,
• określenie wymagań prawnych odnośnie niezbędnej dokumentacji na każdym etapie inwestycji,
• porównanie dostępnych technologii pod kątem faktycznej poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników, nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
• dobór optymalnych urządzeń i systemów ochronnych z punktu widzenia potrzeb Inwestora,
• opracowanie projektów koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych dla instalacji przemysłowych pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wraz z badaniem pyłu i oceną zagrożenia wybuchem,
• nadzór nad montażem instalacji „atexowych” zarówno z ramienia firm wykonawczych jak i z ramienia Inwestora,
• kompletowanie i weryfikowanie niezbędnej dokumentacji odbiorowej i eksploatacyjnej (deklaracje zgodności, instrukcje eksploatacji, instrukcje stanowiskowe, atesty, certyfikaty, pomiary, dokumentacja powykonawcza, badanie pyłu, ocena zagrożenia wybuchem, dokument zabezpieczenia przed wybuchem, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego),
• ocena zgodności instalacji zakończona wystawieniem deklaracji CE na instalację na podstawie wymagań dyrektywy maszynowej,
• opracowywanie i przeprowadzanie procedury rozruchowej i odbiorowej,
• szkolenia obsługi,
• opracowywanie zbiorczych instrukcji eksploatacji dla instalacji, instrukcji stanowiskowych, planów kontroli, przeglądów, remontów.

Certyfikaty energetyczne
Jeśli chcą Państwo mieć dom tani w eksploatacji (energooszczędny) to oprócz docieplenia ścian, dachu czy ciepłych okien, muszą Państwo zwrócić szczególną uwagę na dwie instalacje:
1. Wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja);
2. Ogrzewania.
Kluczową rolę w niskich kosztach użytkowania domu odgrywają poprawnie zaprojektowane, wykonane oraz wyregulowane instalacje wentylacji mechanicznej i ogrzewania.
Odwiedzając różne budowy szczególnie małe instalacje w domach jednorodzinnych zarówno w czasie montażu, jak i rozmawiając później z Inwestorami, którzy eksploatują już instalację rekuperacji czy ogrzewania zauważyliśmy, iż instalacje te nie działają poprawnie, a klienci są często niezadowoleni, mimo iż wydali na nie niemałe pieniądze.


Okresowe kontrole budynków
Zakres usług kontroli okresowych obiektów budowlanych:
• przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne),
• instalacje gazowe,
• instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska.

HVAC PLUS
Profesjonalne Usługi Inżynierskie Jakub Spałek
ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów
(Kompleks Invest Park Hajduki, budynek nr 87)
NIP: 627-240-58-95
www.HVACplus.pl
biuro@HVACplus.pl

Polska, Chorzów
 
 


Liczba wyświetleń strony: 302